Statistik Aduan Kerosakan ICT Mengikut Tahun 2021

Perkakasan

3

Perisian

2

Sistem

4

Rangkaian

1

=

10

0

JANUARI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
1

FEBRUARI


Perkakasan 0
Perisian 1
Sistem 0
Rangkaian 0
6

MAC


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 4
Rangkaian 1
3

APRIL


Perkakasan 2
Perisian 1
Sistem 0
Rangkaian 0
0

MEI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

JUN


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

JULAI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

OGOS


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

SEPTEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

OKTOBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

NOVEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

DISEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0