Statistik Aduan Kerosakan ICT Mengikut Tahun 2020

Perkakasan

14

Perisian

6

Sistem

3

Rangkaian

3

=

26

1

JANUARI


Perkakasan 0
Perisian 1
Sistem 0
Rangkaian 0
6

FEBRUARI


Perkakasan 6
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
1

MAC


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 1
0

APRIL


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
1

MEI


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
2

JUN


Perkakasan 1
Perisian 1
Sistem 0
Rangkaian 0
3

JULAI


Perkakasan 0
Perisian 2
Sistem 1
Rangkaian 0
1

OGOS


Perkakasan 1
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
7

SEPTEMBER


Perkakasan 3
Perisian 2
Sistem 1
Rangkaian 1
4

OKTOBER


Perkakasan 2
Perisian 0
Sistem 1
Rangkaian 1
0

NOVEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

DISEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0