Statistik Aduan Kerosakan ICT Mengikut Tahun 2021

Perkakasan

0

Perisian

2

Sistem

0

Rangkaian

0

=

2

2

JANUARI


Perkakasan 0
Perisian 2
Sistem 0
Rangkaian 0
0

FEBRUARI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

MAC


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

APRIL


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

MEI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

JUN


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

JULAI


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

OGOS


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

SEPTEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

OKTOBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

NOVEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0
0

DISEMBER


Perkakasan 0
Perisian 0
Sistem 0
Rangkaian 0