BORANG MELAPORKAN MASALAH SISTEM DAN KEROSAKAN PERKAKASAN / PERISIAN KOMPUTER

DIISI OLEH KAKITANGAN MAIDAM SAHAJA

pastikan anda melengkapkan setiap bahagian yang bertanda (*)
pastikan borang diisi menggunkan huruf KECIL

       Tarikh Melapor* : 2021/02/26 Masa Melapor *:

Nama Pelapor* * Pastikan ruangan ini diisi
Cawangan*  Unit* :
No. Tel / Ext* * Pastikan ruangan ini diisi.* Format tidak sah..

Kategori Masalah *Keterangan
Lain-lain


Sistem Aduan Masalah Sistem & Kerosakan Pekakasan / Perisian Komputer©